Onze club

Het ontstaan

We keren terug naar het jaar van de stichting: 1948-1949. Willy Bulcke en Marcel Cambier; deze beiden, kotgenoten, broeders in lief en leed, besloten, zomaar eenvoudigerwijze een club te stichten welke de naam zou dragen hunner zo duurbare streek waar zij werden geboren, t’is te zeggen de streek ten westen van West-Vlaanderen. Aldus ontstond uit de twee vaderlijke gedachten van Willy Bulcke en Marcel Cambier, en deze gesteund door actieve tussenkomst van Henry Vandevelde: “Moeder Westlandia”. Het stichtend praesidium zag er als volgt uit:

  • Praeses: Etyn Robyn (de oudste westlander)
  • Vice: Henry Vandevelde
  • Secretaris: Willy Bulcke
  • Schatbewaarder: Marcel Cambier
L.R. Marcel Cambier, F.Beun secretaris, Hector Cossaert, Nand Vandaele, Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Jan Loones, Henry Vandevelde,

Hoewel er nog geen zicht is op het juiste aantal leden noch over het aantal liters bier die er in de loop van de geschiedenis is gezopen, kunnen wij ons toch gemakkelijk de geestdrift van de stichters inbeelden toen zij in hun verbeelding de honderden westlanders zagen die hun voobeeld in de toekomst zouden navolgen.


Klein Westland van Gent


Nu, vanwaar de naam Moeder WestlandIA terwijl het in Leuven Moeder Westland is? De eerste senior licht toe: “Toen we in ’48 zinnens waren om een afdeling van ’t Westland in Gent op te richten is dit gepaard gegaan met een grote discussie met het toen reeds machtige Westland Leuven. De praeses destijds, Jozef Vierstraete weerde zich aanvankelijk fel tegen de oprichting van de broederclub. Finaal kregen we toch de toelating maar aan de benaming diende IA toegevoegd worden, afgeleid uit het Latijn en met de betekenis ‘klein’. Zo ontstond het “klein Westland van Gent”. Henry Vandevelde had de bedoeling om een paar maanden later het IA terug weg te laten maar heeft dit uiteindelijk toch nooit gedaan… De later opgerichte broederclubs te Antwerpen en Brussel zijn vanaf hun oprichting Moeder Westland genoemd.


Te Ieper werd een eerste bal ingericht op 04/02/1950 waardoor de schatbewaarder met veel voldoening de financiële toestand in evenwicht bracht. Het jaar erop werden er zelfs 2 bals gegeven in Ieper en Veurne.


In de beginjaren werd trouwens voor ’t eerst een Westlander tot Senior Seniorum verkozen, in de persoon Jan Pardon. Toen Westlandia 5 jaar werd, zou het haar eerste lustrum vieren. Raymond Montreu stond voor de taak om van dit jaar een waar feestjaar te maken, vol onvergetelijke activiteiten, waarin hij overigens uitstekend in slaagde. Dat dit lustrumjaar ook tevens gevierd is met vele pinten hoeven wij eigenlijk niet meer te vermelden.


Raad der Senioren SK 1973-74 met R.O. Marc Vandebussche

Veel roemrijke en beruchte jaren volgden.


Traditioneel wordt tijdens de massacantus van het SK Ghendt (overkoepeling waar Westlandia Gent toe behoort) een Gentse bierkoning verkozen. Iedere club mag een vertegenwoordiger laten deelnemen. Tijdens de voorrondes moeten de deelnemers om ter snelst een halve liter Rodenbach ad fundum drinken. Tijdens de finaleronde drinken de overblijvers om ter snelst twee halve liters. Volgens de reglementen mag een laureaat die binnen een periode van vijf jaar drie keer de titel in de wacht sleept, zich de Gentse Bierkeizer noemen. Westlander in hard en nieren, Ronny ‘Hagar’ Verfaillie won in 1994, 1996 en in 1998. Zelf was ‘Hagar’ praeses in 1992-1993 van Westlandia.


Hagar
Hector Cosaert (3x Senior Seniorum geweest van SK Ghent)
Praesidium 1990-91
Koen Vandevyvere, Marc Stubbe, Dominque Saelen, Gerdi Weyne en Pol Labaere

Heroprichting


In het jaar 2000 kwam plots een abrupt einde aan het bestaan van de club. Een rijke geschiedenis leek verloren te gaan… Tot Daivy Dewaele in 2003 de club heroprichtte! Hij werd twee keer na elkaar praeses en pompte zo opnieuw leven in het Westland!


Maar het staat vast, de stichters hoeven niet bang te zijn. Hun zaad heeft vele jaren geleden kiem geschoten en bloeit nu, na vele rijke en enkele magere jaren, in volle glorie weelderig terug uit. Dankzij alle voorgangers, maar ook dankzij alle huidige leden mogen wij zingen: “en het Westland zal eeuwig blijven leven!”.


Doop
Cantus

Clublied


Moeder Westland samengekomen,
Kan haar bruisend bloed niet tomen.
En zal nu haar fierheid uiten,
In ’t gezang van al haar spruiten.
Vele glazekes zij drinken,
Volle pintekes zij schinken
Schone meidekes zij vrijen,
Met minnend hart.

Wij zijn de zonen
Ja de zonen der Moreinen
Ja bij ons allen, gaat alles goed (miljaardedju)
Ieper – Veurne en Poperingenaren
Zullen zich tesamen scharen
Eens van hert en eens van ziele
In dichten bond
Bij Moeder Westland
In ’t land van de Moreinen;
Ja bij ons allen gaat alles goed. (miljaardedju)

Ieper-Veurne en Poperingnaren
Zullen zich tezamen scharen
Eens van hert en eens van ziele
In dichten bond.


Het Clublied van Westlandia werd in 1890 gecomponeerd door René Joyce.


Westlandsong


Vlaming en student
met een specifiek accent
’t is an gie


Ieper, Veurne, Poperingnaren
zullen zich tezamen scharen
kom d’er bie


Ge moet u lichaam goed soigneren
en een pintje consumeren.
’t Is vree slecht voor joen ogen
om bij nachte te studeren.


Refrein:
Voor Moeder Westland
we klinken op de kleuren van de vlag.
Antwerp, Brussel,Gent en Leuven,
Moeder Westland leve lang!


Den dis is waar ons pintje staat
Comilitones in ornaat
Be joat.


Van alle clubs het meest berucht
Voor de disciplinaire tucht
Moa vent toch.


Sint Niklaai in lange frak,
’t zwijn met poten in den bak
de senior in zijn sleppen
vivat, crescat, floreat!


Refrein


Culinair plezier
Met nen halve liter bier
Poten, kloten.


Nen ad fundum in een teuge
Met een schelle van de zeuge
Lat hem smaken
Ad Fundum!


Omnes:
‘k drinke liever bier dan water
anders word ik ongesteld.
Eens van herte, eens van ziele
’t is den dichte bond die telt


Refrein (X 2)


19.04.2003 Tekst en Muziek Thomas Lecompte v/o Mazo
Pro-Senior Moeder Westland Antwerpen 1995-1996